Vốn hóa thị trường là gì ? Ý nghĩa và phân loại vốn hóa thị trường

Đầu tiên ta sẽ xem xét đến khái niệm về vốn hóa thị trường là gì?

Vốn hóa thị trường (hay còn gọi theo tên Tiếng Anh là Market Capitalization hay là Market Cap) được hiểu là tổng toàn bộ tất cả giá trị cổ phiếu đang lưu hành trong thị trường chứng khoán của một công ty, một doanh nghiệp trong thời gian hiện tại.

Hay đó cũng chính là số tiền để có thể mua lại một công ty hay doanh nghiệp tại thời điểm mua đó. Ta có thể xác định vốn hóa thị trường của một cơ sở có giá trị như thế nào theo công thức sau:

Vốn hóa thị trường (VNĐ) = Tổng lượng cổ phiếu hiện hành x Giá trị của một cổ phiếu

Từ công thức tính trên, ta có thể nhận ra giá trị vốn hóa thị trường sẽ phụ thuộc vào tổng lượng cổ phiếu đang hiện hành cũng như thị giá của chính cổ phiếu đó.

Trong đó thì thị giá của cổ phiếu phụ thuộc vào nội tại doanh nghiệp, các vấn đề khác như tính vĩ mô, lãi suất, sự lạm phát, các sự kiện hiện tại trong xã hội; và tổng lượng cổ phiếu hiện hành cũng thay đổi tùy thuộc theo thời gian và việc có phát hành thêm cổ phiếu hay mua thêm quỹ cổ phiếu của doanh nghiệp hay không.

Chính vì vậy mà vốn hóa thị trường luôn luôn biến động không ngừng chứ không bao cố định và cũng cho thấy giá trị hiện tại của chính doanh nghiệp đó.

Khi sử dụng công thức trên ta cần lưu ý điểm sau:chỉ sử dụng cổ phiếu thường (không tính cổ phiếu ưu đãi). Ví dụ Công Ty Cổ Phần Sữa Vinamilk Việt Nam có 2.089.956.345 cổ phiếu đang lưu hành với thị giá cổ phiếu là 88300 VNĐ/Cổ phiếu thì Vinamilk có vốn hóa thị trường tại thời điểm chốt là: 2089956345×88300=184543145263500 VNĐ tức tương đương với khoảng 184.543 tỷ VNĐ.

4 nhóm doanh nghiệp phân theo vốn hóa thị trường là gì ?

Dựa vào giá trị của vốn hóa thị trường, các doanh nghiệp được phân thành 4 nhóm (tính theo thị trường chứng khoán ở Việt Nam):

– Nhóm thứ nhất: Là nhóm có vốn hóa lớn (Largecap) là các doanh nghiệp, công ty có trên 10000 tỷ VNĐ giá trị vốn hóa thị trường.

– Nhóm thứ hai: Là nhóm có vốn hóa vừa (Midcap) là các doanh nghiệp, công ty có từ 1000 tỷ VNĐ đến 10000 tỷ VNĐ giá trị vốn hóa thị trường.

– Nhóm thứ ba: Là nhóm có vốn hóa nhỏ (Smallcap) là các doanh nghiệp, công ty có từ 100 tỷ VNĐ đến 1000 tỷ VNĐ giá trị vốn hóa thị trường.

– Nhóm thứ tư: Là nhóm có vốn hóa siêu nhỏ (Microcap) là các doanh nghiệp, công ty có ít hơn 100 tỷ VNĐ giá trị vốn hóa.

Vai trò quan trọng của vốn hóa thị trường

Vốn hóa thị trường đã và đang luôn là một yếu tố cực kì quan trọng trong việc đánh giá một công ty doanh nghiệp vì nó có khả năng thể hiện được quy mô hoạt động (dựa vào tổng lượng cổ phiếu đang được lưu hành), bên cạnh đó còn biểu hiện được việc đánh giá từ bên ngoài thị trường về những mặt như uy tín và vị thế của công ty trong ngành đó, nhất là tiềm năng tăng trường của chính nó.

Ngoài điều đó ra thì một doanh nghiệp, một công ty có giá trị vốn hóa thị cao sẽ có thể giảm bớt những rủi ro khi thanh khoản cổ phiếu đang được lưu hành ở thời điểm hiện hành đó.

Thường thường thì vốn hóa thị trường của một công ty hay một doanh nghiệp sẽ tỉ lệ thuận với sự tin cậy cũng như độ uy tín của nóm và tỷ lệ nghịch với những rủi ro khi đầu tư vốn vào công ty hay doanh nghiệp đó. Do đó, các nhà đầu tư có thể dựa vào đó để đầu tư vào cổ phiếu của doanh nghiệp với những mức vốn khác nhau để tối ưu lợi nhuận và giảm rủi ro khi đầu tư.

Xem thêm:

Thanh khoản là gì, tất tần tật về thanh khoản trên thị trường chứng khoán

Vai trò của thị trường chứng khoán là gì ?