Vai trò của thị trường chứng khoán là gì ?

Thị trường chứng khoán là gì ?

Thị trường chứng khoán là nơi diễn ra hoạt động giao dịch mua bán trao đổi các loại chứng khoán thông qua các bên môi giới gọi là Công ty chứng khoán. Bản chất của thị trường chứng khoán là thị trường thể hiện mối quan hệ giữa cung và cầu của vốn đầu tư nào đó, giá cả của chứng khoán chứa đựng thông tin về chi phí vốn hay giá cả của vốn đầu tư.

Hiện nay, thị trường chứng khoán được chi làm hai loại: sơ cấp và thứ cấp.

Thị trường sơ cấp là nơi chứng khoán được phát hành và bán cho người mua đầu tiên.

Thị trường thứ cấp là thị trường giao dịch mua bán, trao đổi chứng khoán đã phát hành với mục đích là kiếm lợi nhuận, di chuyển dòng vốn đầu tư hay các loại tài sản xã hội.

Vai trò thị trường chứng khoán với nhà đầu tư

Việc đầu tư vào thị trường chứng khoán một cách thông minh sẽ giúp chủ đầu tư tìm kiếm được nguồn lợi nhuận khổng lồ.

Thị trường chứng khoán cũng giúp đa dạng hóa khoản tiền của nhà đầu tư. Thị trường chứng khoán rất đa dạng về danh mục đầu tư, nó cho phép nhà đầu tư lựa chọn được loại hàng hóa phù hợp với khả năng, mục tiêu và sở thích của mình đồng thời cũng giúp nhà đầu tư giảm thiểu tối đa rủi ro

Vai trò thị trường chứng khoán với doanh nghiệp

Đầu tiên, thị trường chứng khoán giúp doanh nghiệp đa dạng hoá hình thức huy động vốn, giảm được các khoản vay từ ngân hàng. Một doanh nghiệp được niêm yết trên sàn chứng khoán sẽ có uy tín hơn với công chúng. Thông qua đó, doanh nghiệp sẽ thu hút được nhiều nguồn vốn trong và cả ngoài nước, tăng khả năng cạnh tranh quốc tế.

Thị trường chứng khoán là môi trường tốt để đánh giá giá trị của doanh nghiệp thông qua các chỉ số về giá cả, số lượng,… Giá cổ phiếu cao hay thấp thể hiện chính xác khả năng mang lại cổ tức cho các cổ đông của doanh nghiệp đó.

Vai trò thị trường chứng khoán với nền kinh tế

Đầu tiên, thị trường chứng khoán tạo ra các công cụ có tính thanh khoản cao, có thể tích tụ, tập trung và phân phối vốn, chuyển thời hạn của vốn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế

Thị trường chứng khoán phát triển có tác dụng hỗ trợ to lớn cho nền kinh tế phát triển. Đầu tư chứng khoán giúp cho những người đang có tiền tìm đến những nơi thiếu vốn để đầu tư, giúp hoạt động kinh doanh diễn ra, thúc đẩy việc mở rộng sản xuất từ đó làm tăng trưởng nền kinh tế.

Thông qua thị trường chứng khoán, chính phủ cũng huy động một nguồn vốn không nhỏ nhằm mục đích sử dụng, đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế. Đồng thời, thông qua đó cũng dễ dàng kiểm soát tình hình hoạt động kinh tế cũng như các công ty niêm yết trên thị trường.

Thị trường chứng khoán ngày càng thể hiện được vai trò của mình trong sự phát triển của nền kinh tế ở mỗi quốc gia. Hiện nay ngày càng có nhiều nhà đầu tư tham gia vào thị trường chứng khoán. Chúc bạn trở thành một nhà đầu tư thành công.