Trái phiếu là gì? Đặc điểm của trái phiếu

Đầu tư trái phiếu những năm gần đây đã trở nên phổ biến ở nhiều nơi. Tuy nhiên tại Việt Nam, hình thức đầu tư này vẫn còn nhiều người chưa biết đến. Cùng tìm hiểu xem Trái phiếu là gì và chúng có đặc điểm thế nào nhé.

 Trái phiếu là gì?

Trái phiếu là một loại của chứng khoán. Nó dung để xác nhận nợ của cá nhân, doanh nghiệp hay chính phủ đối với người nắm giữ.

Theo đó, nhà phát hành trái phiếu sẽ thực hiện nghĩa vụ trả cho nhà đầu tư một khoản tiền bao gồm cả lợi nhuận tại một thời điểm xác định. Đồng thời, khi đáo hạn cũng phải trả hết khoản tiền vay.

Người nắm giữ trái phiếu sẽ thu được lợi tức – khoản tiền lại được trả cố định và thường kì, không chịu ảnh hưởng bởi tình hình kinh doanh của nhà phát hành trái phiếu.

Tuy nhiên, người nắm giữ trái phiếu sẽ không được tham gia vào các hoạt động của công ty.Nếu trường hợp công ty bị phá sản hay giải thể thì người nắm giữ trái phiếu sẽ được ưu tiên thanh toán trước cổ đông nắm giữ cổ phiếu.

Đặc điểm của trái phiếu

Chủ thể phát hành trái phiếu có thể là công ty, Chính phủ hoặc cũng có thể là chính quyền địa phương.

Trái phiếu có bản chất là một loại chứng khoán nợ. Chính vì vậy nó sẽ có những quy định về lãi suất cũng như thời gian đáo hạn.

Trái phiếu có thể được phát hành dưới nhiều hình thức như: chứng chỉ( giấy tờ có giá), dữ liệu điện tử hoặc cũng có thể là bút toán ghi sổ.

Ba thuộc tính của trái phiếu là: tính sinh lời, tính thanh khoản và tính rủi ro.

Phân loại trái phiếu

Trái phiếu được phân loại dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau như: chủ thể phát hành, mức độ đảm bảo thanh toán, lợi tức, hình thức hay tính chất của trái phiếu.

Theo chủ thể phát hành

Trái phiếu của doanh nghiệp: Là loại trái phiếu đa dạng nhất. Chúng được phát hành bởi các doanh nghiệp nhà nước, công ty trách nghiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần phát hành. Mục đính chính là huy động thêm vốn hoạt động.

Trái phiếu của chính phủ: Được phát hành để đáp ứng được các nhu cầu về chi tiêu của chính phủ. Có thể xem đây là loại chứng khoán có rủi ro thấp nhất do được nhà phát hành uy tín nhất – Chính phủ đưa ra thị trường. Mục đích là để huy động các nguồn tiền nhàn rỗi của các tổ chức kinh tế xã hội hay của người dân.

Trái phiếu của ngân hàng, các tổ chức tài chính: Đây là loại trái phiếu được phát hành chỉ nhằm mục đích huy động để tăng thêm nguồn vốn hoạt động.

Theo lợi tức trái phiếu

Trái phiếu có lãi suất cố định: Là trái phiếu mà khi phát hành đã quy định rằng  lợi tức được tính cố định theo tỷ lệ phần trăm ( % ) của mệnh giá.

Trái phiếu có lãi suất biến đổi: Là trái phiếu phát hành khi mà lợi tức được trả vào từng kỳ sẽ khác nhau. Lợi tức sẽ thay đổi dựa vào việc tham chiếu của trái phiếu phát hành.

Trái phiếu có lãi suất bằng không: Như tên, thì người mua loại trái phiếu này không được hưởng lãi. Tuy nhiên, họ sẽ được mua bằng giá chiết khấu và được thanh toán bằng mệnh giá của trái phiếu.

Các hình thức phân loại khác thường sẽ không phổ biến bằng.

Theo hình thức trái phiếu: Trái phiếu vô danh và trái phiếu ghi danh

Theo tính chất trái phiếu: Trái phiếu được chuyển đổi, trái phiếu có quyền mua cổ phiếu và trái phiếu có thể mua lại

Theo mức độ đảm bảo thanh toán: Trái phiếu đảm bảo và trái phiếu không đảm bảo.

Các loại rủi ro có thể gặp khi đầu tư trái phiếu

Khi giao dịch kinh doanh, chủ đầu tư sẽ luôn có thể gặp phải các loại rủi ro. Có thể kể đến như:

Rủi ro về lãi suất

Rủi ro khi tái đầu tư

Rủi ro về lạm phát

Rủi ro tín dụng

Rủi ro thanh khoản

Rủi ro xếp hạng

Bài viết trên đã cung cấp cho bạn một số thông tin về trái phiếu. Mong rằng bài viết có thể cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết.