Thanh khoản là gì, tất tần tật về thanh khoản trên thị trường chứng khoán

Đầu tiên ta phải hiểu Thanh khoản là gì?

Đây là một khái niệm được dùng nhiều trong linh vực tài chính. Trong đó, tính thanh khoản (hay còn gọi là Liquidity) là một thuật ngữ chỉ mức độ lưu động (tính lỏng) của một hoặc số loại sản phẩm hoặc tài sản bất kì được mua hoặc bán trên thị trường thương mại mà không ảnh hưởng nhiều đến giá trị trường của chính sản phẩm đó.

Hay có thể hiểu đơn giản hơn thì tính thanh khoản chính là một thuật ngữ chuyên môn dùng để chỉ ra những khả năng chuyển đổi một tài sản hoặc một sản phẩm thành giá trị tiền mặt. Thí dụ như tiền mặt có thể dùng để trao đổi hàng hóa và dịch vụ mà giá trị của tiền mặt không thay đổi nên nó có tính thanh khoản cao nhất, còn các loại tài sản khác như nhà cửa, đất đai, máy móc vì lí do thời gian chuyển đổi giá trị tài khoản sang tiền mặt rất dài nên tính thanh khoản của nó thấp hơn.

Lợi ích của tính thanh khoản trên thị trường chứng khoán

Việc đánh giá tính thanh khoản một một loại tài sản sẽ mang lại cho nhà cung cấp, các nhà đầu tư hoặc ngân hàng nhiều lợi ích, bên cạnh đó còn giúp các doanh nghiệp hay công ty nắm chắc được tình hình thanh toán hiện tại của chính họ, nhờ đó mà đề ra được những kế hoạch ngắn hạn hoặc dài hạn, những hướng quản trị về mặt tài chính tốt nhất để vận hành công ty phát triển nhiều hơn.

Đồng thời, tính thanh khoản của tài sản còn cho thấy được sự linh hoạt cũng như tính an toàn của một tài sản hoặc một thị trường bất kì như: các loại tài sản ngắn hạn, tài sản lưu động thì có tính thanh khoản khá cao bởi vì giá trị của nó rất khó bị biến động trên thị trường; các thị trường có tính thanh khoản tỉ lệ thuận với tính năng động và hiệu quả. Căn cứ vào đó, các mặt hàng được sắp xếp tính thanh khoản từ cao đến thấp như sau:

– Tiền mặt;

– Các khoản đầu tư ngắn hạn;

– Các khoản phải thu;

– Các khoản ứng trước ngắn hạn;

– Các mặt hàng tồn kho.

Ngoài 5 loại tài sản ở trên thì chứng khoán cũng là một trong những loại tài sản có giá trị thanh khoản. Ở đây ta có thể hiểu đơn giản về tính thanh khoản chứng khoán như sau: đó là một khả năng có thể chuyển đổi giữa tiền mặt và chứng khoán ở đồng thời cả hai chiều.

Tính thanh khoản này là điều kiện cho phép một nhà đầu tư hoặc một người mua chứng khóa có thể chuyển giá trị chứng khoán sang tiền mặt nhanh chóng khi có nhu cầu, chính vì vậy đã thu hút được nhiều nhà đầu tư vì tính hấp dẫn, năng động và tiện lợi của thị trường chứng khoán (việc mua bán qua lại cực kì dễ dàng mà giá cả lại khá ổn định về mặt thời gian, đồng thời dễ phục hồi nguồn vốn đã đầu tư lúc đầu).

Những yếu tố rủi ro của tính thanh khoản trên thị trường chứng khoán

Bên cạnh những tiện lợi đó, ta cũng không thể không cân nhắc đến những yếu tố rủi ro của tính thanh khoản của thị trường chứng khoán đó là việc cân nhắc về khả năng thu hồi vốn khi bán chứng khoán. Đó là khi chứng khoán bị kém hồi phục khi khá khó trong việc tìm kiếm người mua hoặc phải bán với mức giá thấp hơn dẫn đến việc khó thu hồi vốn và bị tổn thất tài chính.

Để hạn chế những rủi ro trên, ta cần nắm rõ những yếu tố có thể ảnh hưởng đến tính thanh khoản của chứng khoán:

– Thứ nhất, tình hình hoạt động sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp đó có ổn định và phát triển được hay không? Điều đó chỉ ổn định khi doanh nghiệp có sự uy tín và làm ăn tốt sẽ làm tăng tính thanh khoản lên cao và tương tự cho điều ngược lại.

– Thứ hai, ta phải xem xét đến việc tuân thủ và chịu tác động từ quy định và chính sách của Nhà nước và sự quản lý của các cơ quan đến việc hoạt động sản xuất và kinh doanh của công ty và doanh nghiệp.

-Thứ ba đó là tâm lý từ các chủ đầu tư phụ thuộc vào thời điểm cũng như nhu cầu của các nhà đầu tư.

Vì vậy khi chọn lựa nguồn chứng khoán đề tiến hành đầu tư, ta nên xem xét đến việc bán lại để hoàn vốn, nhất là phải biết cách phân bổ nguồn vốn cho phù hợp nhất có thể.

Xem thêm:

Vai trò của thị trường chứng khoán là gì ?

Cổ phần hóa là gì ? Vì sao Nhà nước lại cổ phần hóa doanh nghiệp ?