Nhà đầu tư cần phải biết các loại phí này khi mua bán chứng khoán

Các nhà đầu tư khi mua bán chứng khoán cần phải trả một số loại phí nhất định. Vậy đâu là những khoản phí phổ biến?

1. Phí môi giới chứng khoán

Thường được gọi là phí giao dịch. Đây là khoản phí người chơi chứng khoán phải chi trả khi đặt lệnh thành công. Đây gần như là nguồn thu nhập chính của các công ty chứng khoán vì nó chiếm tỷ trọng cao nhất trong các loại thuế hay phí mà nhà đầu tư phải trả. Tất cả nhà đầu tư đều phải chi trả khoản phí này trong bất cứ trường hợp đặt lệnh mua hay bán nào.
Cách tính: Phí giao dịch được tính trên cơ sở phần trăm giá trị mua bán trong ngày của chủ đầu tư. Theo quy định hiện tại thì phí giao dịch không được vượt quá 0.5% giá trị giao dịch và không có mức tối thiểu. Đa số các công ty chứng khoán hiện tại thu phí từ 0.1 – 0.35 %.
Đây là một ví dụ cụ thể cho việc chi trả phí giao dịch:
Giả dụ, trong ngày bạn đặt mua 1 lệnh duy nhất 100 cổ phiếu với giá mua thành công là 100.000 đồng/ cổ phiếu thì tổng giá trị mua trong ngày của bạn là 100.000 * 100 = 10 triệu đồng.
Nếu công ty chứng khoán thu phí môi giới chứng khoán là 0.2% thì số tiền phí giao dịch phải trả sẽ là: 10 triệu đồng * 0.2% = 20.000 đồng
Sau đây là phí giao dịch của một số công ty chứng khoán hàng đầu:

2. Phí lưu ký chứng khoán

Lưu ký ở đây có thể là lưu giữ hay ký gửi chứng khoán. Hiện nay trách nhiệm này thuộc về Trung tâm Lưu ký chứng khoán (VSD). Mục đích của loại phí này là đảm bảo quyền sở hữu số chứng khoán có trên tài khoản đầu tư tại các công ty chứng khoán của nhà đầu tư. Thông thường thì công ty chứng khoán sẽ đứng ra thu hộ loại phí này rồi sau đó mới nộp về cho Trung tâm Lưu ký chứng khoán.
Theo quy định hiện hành, mức thu phí lưu ký chứng khoán là 0,3 VND/1 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ/tháng và 0,2 VND/1 trái phiếu/tháng. Mức phí này rất nhỏ so với giá trị chứng khoán mà nhà đầu tư sở hữu. Ví dụ nếu nhà đầu tư đang giữ 1000 cổ phiếu thì mỗi tháng chỉ mất khoản 300 đồng tiền thu lưu ký.

3. Thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng cổ phiếu

Theo quy định hiện hành của luật chứng khoán, khi chủ đầu tư thực hiện việc chuyển nhượng cổ phiếu cần phải trả một phần thuế thu nhập. Mức thuế là 0.1% giá trị bán cổ phiếu. Có nghĩa là thuế thu nhập chỉ đánh vào người bán cổ phiếu còn người mua thì không phải chịu.

4. Thuế thu nhập cá nhân từ việc nhận cổ tức tiền mặt

Cố tức tiền mặt là một phần hoặc toàn bộ lợi nhuận sau một năm hoạt động kinh doanh mà doanh nghiệp chia cho cổ đông đang sở hữu cổ phiếu của doanh nghiệp đó. Phần lãi đó được gọi tắt là cổ tức. Nó được xem là một nguồn thu nhập nên nhà đầu tư phải nộp thuế cho nguồn thu nhập đó.
Theo quy định hiện tại thì chủ đầu tư phải trả 5% thuế tính trên giá trị cổ tức tiền mặt. Tức là: Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế * Thuế suất 5%.
Trong đó thì, Thu nhập tính thuế = Số lượng cổ phiếu thuộc diện chịu thuế * Giá tính thuế.

5. Các loại thuế, phí khác khi giao dịch chứng khoán

Ngoài 2 khoản phí bắc buộc trên, tùy vào từng trường hợp giao dịch mà nhà đầu tư còn phải chi trả một số loại phí khác như:
– Phí chuyển tiền sở hữu
– Phí tư vấn
– Phí nạp tiền
– Phí rút tiền
– Phí chuyển khoản chứng khoán
– Phí cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu chứng khoán
– Phí phong tỏa chứng khoán
– Phí mở tài khoản chứng khoán
– Phí xác nhận số dư của tài khoản
Trên đây là một số loại thuế phí mà nhà giao dịch cần phải chi trả khi giao dịch chứng khoán. Nếu bạn mới tìm hiểu về chứng khoán và đang có ý định đầu tư chứng khoán thì nên tìm hiểu kỹ để có thể đầu tư an toàn và hiệu quả nhất.

Chúc bạn trở thành một nhà đầu tư thành công.

 

Xem thêm:

Những điều bạn cần biết về thị trường chứng khoán ?

3 bước cơ bản để chơi chứng khoán cho người bắt đầu