Ngành: Đồ uống. Cổ phiếu SAB

Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn – Mã CK: SAB

Lịch sử trả cổ tức, chia thưởng, tăng vốn

02/03/2022: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
07/01/2022: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
02/03/2021: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
30/11/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
13/02/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 35%
05/09/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
26/11/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
16/10/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
15/01/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 35%
26/12/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 30%