Cổ phần hóa là gì ? Vì sao Nhà nước lại cổ phần hóa doanh nghiệp ?

Cổ phần hoá là hình thức phổ biến trong nền kinh tế hiện tại, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp Nhà nước. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết đến hình thức này, hãy cùng tìm hiểu xem nó là gì.

Cổ phần hoá là gì?

Cổ phần hoá đơn giản là hình thức biến doanh nghiệp một chủ sở hữu thành doanh nghiệp nhiều chủ sở hữu gọi là công ty cổ phần. Tức có nghĩa là chuyển từ hình thức sở hữu đơn nhất sang hình thức nhiều người sở hữu chung bằng việc chuyển một phần/toàn bộ tài sản của doanh nghiệp sang cho nhiều người khi bán cổ phần cho họ. Người sở hữu cổ phần sẽ trở thành cổ đông của công ty.

Bất cứ doanh nghiệp nào từ doanh nghiệp tư nhấn đến doanh nghiệp nhà nước đều có thể tiến hành cổ phần hoá.

Hiện nay, hình thức cổ phần hoá rất phổ biến trong doanh nghiệp Nhà nước. Sau khi tiến hành bán cổ phần cho cổ đông, Nhà nước sẽ là chủ thể thu tiền. Trong khi đó, các cổ đông trong công ty sẽ có quyền sở hữu, định đoạt một phần hoặc toàn bộ hoạt động kinh doanh. Đồng thời, họ cũng sẽ nhận được lợi nhuận tương ứng sau khi đóng thuế cho nhà nước.

Vì sao Nhà nước lại cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước?

Việc Nhà nước cổ phần hoá doanh nghiệp trong tình hình hiện tại là hết sức cần thiết vì:

Nếu những hình thức như sáp nhập, giải thể doanh nghiệp chỉ làm thu nhỏ số lượng doanh nghiệp Nhà nước mà không giải quyết triệt để vấn đề quan trọng nhất là sở hữu thì trong khi đó cổ phần hoá doanh nghiệp là phương pháp hữu hiệu để giúp doanh nghiệp tăng trưởng mạnh mẽ hơn về quy mô.

Việc có thêm các cổ đông giúp doanh nghiệp sẽ có thêm vốn điều động để phát triển doanh nghiệp. Trước tình hình phức tạp của kinh tế trong nước cũng như thế giới, ngân sách chi cho doanh nghiệp Nhà nước luôn là một vấn đề nan giải khó khăn, đặc biệt là những thời điểm khó khăn như lạm phát, thiên tai, dịch bệnh. Việc cổ phần hoá sẽ rất có lợi khi doanh nghiệp muốn huy động vốn, từ đó nhanh chóng đáp ứng các yêu cầu của sản xuất, kinh doanh.

Cổ phần hoá cũng đóng góp tích cực vào quá trình chống tham nhũng, phát triển kinh tế cũng như thị trường chứng khoán. Với mô hình công ty cổ phần, mỗi thành viên và mỗi bộ phận được hưởng những lợi ích riêng nhưng vẫn sẽ gắn liền với mục tiêu của doanh nghiệp nên tạo ra động lực lớn trong công việc. Mọi người sẽ có sự ràng buộc và chủ động giám sát lẫn nhau, từ đó hạn chế các hành vi vụ lợi trong doanh nghiệp.

Cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước cũng là giải pháp hiệu quả để nước ta hội nhập nền kinh tế quốc tế.

Lợi ích của Nhà nước và doanh nghiệp khi doanh nghiệp cổ phần hoá

Đối với Nhà nước

Hạn chế sự can thiệp, giám sát của Nhà nước đối với các hoạt động của doanh nghiệp. Như vậy doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được chi phí quản lý hơn, đồng thời cũng đem lại hiệu quả kinh tế tốt hơn cho Nhà nước.

Xây dựng thị trường kinh tế tư nhân hoạt động hiệu quả, linh hoạt và có tiềm năng.

Giúp nền kinh tế cũng như Nhà nước hoàn thiện năng lực doanh nghiệp. Bên cạnh đó,nhờ có tính cạnh tranh cao do việc cổ phần hóa doanh nghiệp tạo ra nên cả khu vực kinh tế và Nhà nước đều tăng tính hiệu quả trong hoạt động.

Thu hút được nguồn vốn đầu tư dồi dào từ trong nhân dân và từ nước ngoài, tạo dựng nhiều điều kiện cho doanh nghiệp tăng trưởng lớn mạnh, mang đến nhiều cơ hội việc làm cho người lao động.

Thúc đẩy sự phát triển của thị trường chứng khoán khi doanh nghiệp Nhà nước phát hành các loại chứng khoán để huy động vốn.

Đối với doanh nghiệp

Dễ dàng thu hút được các nguồn vốn trong xã hội khi doanh nghiệp phát hành các loại chứng khoán, từ đó tăng nguồn vốn lưu động vào nền kinh tế.

Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm, vị thế trên thị trường trong nước và nước ngoài. Bên cạnh đó cũng góp phần cấu trúc lại tổ chức, sản xuất… của doanh nghiệp để hoạt động hiệu quả hơn.